Struktura organizacyjna

Kierownik Spółdzielni

Waldemar Witkowski

tel. 61 8356 304 

 

Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Ekonomicznych

Hanna Pastuszak

tel. 61 8356 304

 

Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Technicznych

Andrzej Samolczyk

tel. 61 8356 331

 

Sekretariat / Dział Pracowniczy

smc@smcegielskiego.pl

Agnieszka Jabłońska

tel. 61 8356 304

fax 61 8356 340

 

Dział Mieszkaniowo-Prawny

mieszkaniowy@smcegielskiego.pl

Teresa Garczyńska

tel. 61 8356 333

Jakub Ryfa

tel. 61 8356 303

Anna Wiśniewska

tel. 61 8356 306

 

Dział Czynszów

czynsze@smcegielskiego.pl

Beata Klóska

tel. 61 8356 334

Agnieszka Matuszewska

tel. 61 8356 332

 

Dział Księgowości

ksiegowosc1@smcegielskiego.pl

Anna Talarczyk

tel. 61 8356 337

-

tel. 61 8356 336

 

Dział Finnsowy / Kasa

ksiegowosc@smcegielskiego.pl

Joanna Paszczak

tel. 61 8356 323

Natalia Kaczmarek

tel. 61 8356 322

 

Dział Techniczny

techniczny@smcegielskiego.pl

Marek Brodowski

tel. 61 8356 338

Anna Jagielska

tel. 61 8356 329

Jakub Kijak

tel. 61 8356 330

 

Administratorka

Mariola Nochelska

tel. 61 8356 325

Copyright (C) 2018 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-web.pl