Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego
http://smcegielskiego.pl

28 sierpnia 2019 10:15 | Aktualności

Internetowe Konto Mieszkańca

Zapraszamy do korzystania z Internetowego Konta Mieszkańca oferującego możliwość przeglądania informacji dotyczących opłat za lokal, salda konta czynszowego, naliczeń, wnoszonych wpłaty i rozliczeń mediów.

Adres Internetowego Konta Mieszkańca: http://cegielski.egranit.pl/pl/login


Mieszkańcy zainteresowani dostępem do Internetowego Konta Mieszkańca proszeni są o osobiste odebranie loginu i hasła w Spółdzielni w Dziale czynszy.