Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego
http://smcegielskiego.pl

22 września 2017 08:58 | Aktualności

Dofinansowanie do kosztów wody i ścieków w ramach Funduszu Aquanet

Zadaniem Funduszu Aquanet jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków klientom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet S.A.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin, dla których usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczy Aquanet.

Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności:

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 603 888 433 z pracownikiem Caritas Poznańska, bądź bezpośrednio w oddziale Caritas Poznańska, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań, w dniach: poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 16.00-18.00. email: funduszwodociagowy@caritaspoznan.pl

 

Aby uzyskać pomoc należy:

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub administratora.