Aktualności

22 września 2017 08:58 | Aktualności

Dofinansowanie do kosztów wody i ścieków w ramach Funduszu Aquanet

Zadaniem Funduszu Aquanet jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków klientom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet S.A.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin, dla których usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczy Aquanet.

Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci;
  • osoby i rodziny żyjące w ubóstwie;
  • rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej.

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 603 888 433 z pracownikiem Caritas Poznańska, bądź bezpośrednio w oddziale Caritas Poznańska, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań, w dniach: poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 16.00-18.00. email: funduszwodociagowy@caritaspoznan.pl

 

Aby uzyskać pomoc należy:

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

  • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem
  • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub administratora.

 

Przeczytano: 5244 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl