Archiwum - Aktualności

09 maja 2017 10:27

Walne Zgromadzenie Członków 2017

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w częściach w dniach od 5 do 13 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.


Terminy poszczególnych części wymienione są w załączniku.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków zmieniony na wniosek Członków:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. i informacja o badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2016 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2016 r.

6. Wyrażenie zgody na zbycie gruntów na Świerczewie.

7. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańcza 9/2.

8. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta Poznania.

10. Zakończenie obrad.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad można zapoznać się od dnia 22 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni (pok. 26) w godzinach pon.-wt. 9.00-16.00, śr.-pt. 8.15-15.15.

Do dnia 22 maja 2017 roku do godziny 9.00 można zgłaszać kandydatów do wyborów Rady Nadzorczej. Każdy kandydat musi posiadać poparcie przynajmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Przeczytano: 827 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Copyright (C) 2018 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl