Archiwum - Aktualności

07 marca 2019 11:22

Walne Zgromadzenie Członków 2019

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w częściach w dniach od 1 do 6 kwietnia 2019 roku w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23. Terminy poszczególnych części wymienione są w załączniku.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

4. Przyjęcie wniosków z lustracji Spółdzielni za okres 2016-2018 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2018 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2018 rok.

7. Wyrażenie zgody na zbycie prawa do lokalu przy ul. Czajcza 12/15.

8. Zakończenie obrad.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad można zapoznać się od dnia 18 marca 2019 r. w siedzibie Spółdzielni (pok. 26) w godzinach pon. 8.45-15.45, wt.-pt. 8.15-15.15.

Jednocześnie przypominamy, że jak co roku Członek Spółdzielni może uczestniczyć w innej części Walnego pod warunkiem zgłoszenia tego w Spółdzielni na minimum 24 godziny przed zebraniem.

Przeczytano: 541 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl