Archiwum - Aktualności

19 maja 2014 12:24

Walne Zgromadzenie Członków 2014

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w częściach w dniach od 12 do 27 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23. Terminy poszczególnych części wymienione są w załączniku.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Otwarcie obrad.

 2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

 3. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego za 2013 r.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2013 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2013 r.

 7. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych przy ul. Gosienieckiego i ul. Głogowskiej.

 8. Uchwała w sprawie podziału Spółdzielni i utworzenia z jej części nowej Spółdzielni obejmującej nieruchomość przy ul. Dolna Wilda 34a, 34b, 34c.

 9. Rozpatrzenie odwołań Członków od decyzji Rady Nadzorczej.

 10. Zakończenie zebrania.

   

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad można zapoznać się od dnia 29 maja 2014 roku w siedzibie Spółdzielni (pok. 26) w godzinach pn. 9.30-16.30, wt.-pt. 8.00-15.00.

Do dnia 28 maja 2014 roku można zgłaszać kandydatów do wyborów Rady Nadzorczej. Każdy kandydat musi posiadać poparcie przynajmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni. 

Przeczytano: 1734 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2018 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl