Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCA

Krystyna Bruch


CZŁONKOWIE RN

Roman Frasunkiewicz

Mirosław Duszyński

Beata Witczak

Kazimierz Flak

Zbigniew Wojewoda


Przedstawiciel Rady Nadzorczej przyjmuje członków Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.


W związku z przepisami Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni została ustawowo przedłużona do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 KOMISJA REWIZYJNA
Roman Frasunkiewicz - Przewodniczący
Mirosław Duszyński
Krystyna Bruch
 
KOMISJA INTERWENCYJNO-CZŁONKOWSKA
Beata Witczak - Przewodnicząca
Kazimierz Flak

KOMISJA TECHNICZNA
Kazimierz Flak - Przewodniczący
Duszyński Mirosław
Zbigniew Wojewoda


Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl