Regulaminy

19 kwietnia 2011 21:10 | Regulaminy

Regulaminu głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków

Komisję Skrutacyjną powołuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie Członków. Komisja liczy 2-4 osób, a w trakcie głosowania muszą być obecne co najmniej 2 osoby. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawo do głosowania i prawo bycia wybieranym. Z głosowań jawnych sporządza się protokół...

czytaj więcej »

28 maja 2009 11:32 | Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu § 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. § 2. Do zakresu działania Rady należą...

czytaj więcej »

03 września 2008 08:27 | Regulaminy

Regulamin Zarządu

Zarząd działa zgodnie ze statutem, prawem spółdzielczym oraz innymi aktami prawnymi, których stosowanie w Spółdzielni jest obligatoryjne. Zarząd kierując bieżącą działalnością Spółdzielni ma na względzie przede wszystkim dobro członków. Wszystkie...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2008 14:55 | Regulaminy

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. H. CEGIELSKIEGO §1 Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni oraz jej członków i mieszkańców. § 2 Członek Spółdzielni, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego...

czytaj więcej »

Copyright (C) 2018 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-web.pl