Regulaminy

12 czerwca 2018 20:32 | Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

§ 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. § 2. Do zakresu działania Rady należą sprawy określone w ustawach i statucie. Ponadto Rada Nadzorcza...

czytaj więcej »

25 maja 2018 08:58 | Regulaminy

Informacja o administrowaniu danymi osobowymi (RODO)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO),

czytaj więcej »

22 października 2015 08:52 | Regulaminy

Regulaminy przetargów

1. Regulamin przetargu - zbycia lokalu 2. Regulamin przetargu - najmu lokalu

czytaj więcej »

19 kwietnia 2011 21:10 | Regulaminy

Regulaminu głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków

Komisję Skrutacyjną powołuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie Członków. Komisja liczy 2-4 osób, a w trakcie głosowania muszą być obecne co najmniej 2 osoby.

czytaj więcej »

03 września 2008 08:27 | Regulaminy

Regulamin Zarządu

Zarząd działa zgodnie ze statutem, prawem spółdzielczym oraz innymi aktami prawnymi, których stosowanie w Spółdzielni jest obligatoryjne. Zarząd kierując bieżącą działalnością Spółdzielni ma na względzie przed

czytaj więcej »

03 kwietnia 2008 14:55 | Regulaminy

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. H. CEGIELSKIEGO

czytaj więcej »

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl