Regulaminy

19 kwietnia 2011 21:10 | Regulaminy

Regulaminu głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków

  1. Komisję Skrutacyjną powołuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie Członków. Komisja liczy 2-4 osób, a w trakcie głosowania muszą być obecne co najmniej 2 osoby.

  2. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawo do głosowania i prawo bycia wybieranym.

  3. Z głosowań jawnych sporządza się protokół po każdej części Walnego Zgromadzenia Członków, a po ostatniej części sumuje się głosy z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków.

  4. Z głosowań tajnych protokół sporządza się po ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków.

  5. Członkom kandydującym do organu Spółdzielni przysługuje prawo wskazania męża zaufania, który nadzoruje prawidłowość przebiegu głosowań.

  6. Urnę z kartami do głosowania przechowuje się w Spółdzielni w miejscu zabezpieczonym przed ingerencją osób trzecich. Urna musi być zaplombowana i zabezpieczona przed możliwością wpłynięcia na wyniki głosowania.

  7. Komisja przygotowuje karty do głosowania.

  8. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.

  9. W przypadku utraty mandatu w trakcie kadencji: w pierwszej połowie kadencji następuje uzupełnienie przez kolejną osobę z listy wyborczej, natomiast w drugiej połowie kadencji, Rady nie uzupełnia się, chyba że liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej 5 osób, wtedy następuje uzupełnienie przez kolejną osobę z listy wyborczej.

  10. Członek ma prawo uczestniczenia i głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych powinna to być część wymieniona w ogłoszeniu o zwołaniu WZCz. W przypadku, gdy termin nie odpowiada dopuszcza się udział członka i głosowanie na innej części Walnego Zgromadzenia pod warunkiem zgłoszenia tego w Spółdzielni na 24 godziny przed zebraniem.


Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 82 z dnia 19.04.2011 r.
W pkt. 9 zmieniony Uchwałą Zarządu nr 84 z dnia 16.05.2014 r.

Przeczytano: 1294 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl