Struktura organizacyjna

Kierownik Spółdzielni

Waldemar Witkowski

tel. 61 8356 304 

 

Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Technicznych

tel. 61 8356 331


Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Ekonomicznych

tel. 61 8356 337

 

Sekretariat

smc@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 304

fax 61 8356 340

 

Dział Mieszkaniowy

mieszkaniowy@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 333

tel. 61 8256 303

 

Dział Opłat

czynsze@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 334

tel. 61 8356 332

 

Dział Księgowości

ksiegowosc1@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 336

 

Dział Finnsowy / Kasa

ksiegowosc@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 323

tel. 61 8356 322

 

Dział Techniczny / Administracja

techniczny@smcegielskiego.pl

tel. 61 8356 338

tel. 61 8356 329

tel. 61 8356 330

tel. 61 8356 325

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@smcegielskiego.pl

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl