Struktura organizacyjna

Kierownik Spółdzielni

Waldemar Witkowski

tel. 61 8356 304 

 

Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Technicznych

Andrzej Samolczyk

tel. 61 8356 331


Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s Ekonomicznych

Anna Talarczyk

tel. 61 8356 337

 

Sekretariat / Dział Pracowniczy

smc@smcegielskiego.pl

Agnieszka Jabłońska

tel. 61 8356 304

fax 61 8356 340

 

Dział Mieszkaniowo-Prawny

mieszkaniowy@smcegielskiego.pl

Teresa Garczyńska

tel. 61 8356 333

Jakub Ryfa

tel. 61 8356 303

Wiktor Andraszak

tel. 61 8356 306

 

Dział Opłat

czynsze@smcegielskiego.pl

Beata Klóska

tel. 61 8356 334

Agnieszka Matuszewska

tel. 61 8356 332

 

Dział Księgowości

ksiegowosc1@smcegielskiego.pl

Małgorzata Mrozik

tel. 61 8356 336

 

Dział Finnsowy / Kasa

ksiegowosc@smcegielskiego.pl

Joanna Paszczak

tel. 61 8356 323

Natalia Kaczmarek

tel. 61 8356 322

 

Dział Techniczny

techniczny@smcegielskiego.pl

Marek Brodowski

tel. 61 8356 338

Anna Jagielska

tel. 61 8356 329

Jakub Kijak

tel. 61 8356 330

 

Administracja - sprawy porządku i dozorców

techniczny@smcegielskiego.pl

Mariola Nochelska

tel. 61 8356 325

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@smcegielskiego.pl

Mikołaj Wróbel

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl