Uchwały

08 kwietnia 2019 11:57 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2019

Poniżej przedstawiamy uchwały, które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 1 do 6 kwietnia 2019 roku:

  1. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok

  3. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu i Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak za 2018 rok

  4. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2018 roku

  5. Przyjęto wnioski z lustracji Spółdzielni za okres 2016-2018 r.

  6. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię prawa do części lokalu nr 15/16 przy ul. Czajcza 12

Przeczytano: 438 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl