Uchwały

13 czerwca 2017 18:45 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2017

Poniżej przedstawiamy uchwały, które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 5 do 13 czerwca 2017 roku.

  1. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok

  3. Udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Mieczyslawowi Gmerkowi

  4. Udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak

  5. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu

  6. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2016 roku

  7. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię nieruchomości

  8. Wystosowano Apel do Prezydenta Miasta Poznania

  9. Wybrano Radę Nadzorczą na kadencję 2017-2020 r. w składzie: Bruch Krystyna, Buda Wojciech, Duszyński Mirosław, Flak Kazimierz, Frasunkiewicz Roman, Kramer Stefan, Witczak Beata, Wojewoda Zbigniew

Przeczytano: 1206 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl