Uchwały

15 kwietnia 2016 10:14 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2016

Poniżej przedstawiamy uchwały, które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 6 do 13 kwietnia 2016 roku.

  1. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok

  3. Udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak

  4. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu

  5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2015 roku

  6. Przyjęto wnioski polustracyjne.

  7. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię lokali.

Przeczytano: 1218 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl