Uchwały

20 kwietnia 2015 14:40 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2015

Poniżej przedstawiamy uchwały które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 9 do 17 kwietnia 2015 roku.

 

  1. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2014 rok

  3. Udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak

  4. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu

  5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2014 roku

  6. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię nieruchomości lokalowych przy ul. Hutniczej 53/30 oraz ul. Hutniczej 54/16.

Przeczytano: 1557 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl