Uchwały

30 czerwca 2014 14:22 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2014

Poniżej przedstawiamy uchwały które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach 12-27 czerwca 2014 roku.

  1. Przyjęto przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2013 r.

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2013 rok

  3. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu

  4. Udzielono absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak

  5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2013 roku

  6. Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych przy ul. Gosienickiego

  7. Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Głogowskiej

  8. Podjęto uchwałę o podziale Spółdzielni i utworzeniu z jej części Spółdzielni Dolna Wilda

  9. Podjęto uchwałę o pozostaniu p. Zbyszko Adamczaka wśród członków Spółdzielni

 

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2014–2017 r. wybrani zostali:

1. BRUCH Marek

2. BUDA Wojciech

3. FRASUNKIEWICZ Roman

4. FRĄSZCZAK-NOWAK Ewa

5. GMEREK Mieczysław

6. KACZMAREK Ryszard

7. KRAMER Stefan

8. WIECZOREK Jan

Przeczytano: 1595 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2020 by IDcom Group Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom.pl