Uchwały

26 kwietnia 2013 09:12 | Uchwały

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2013

Poniżej przedstawiamy uchwały które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 17 do 24 kwietnia 2013 roku.

 

  1. Przyjęto przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2012 rok

  2. Zatwierdzono na wniosek Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe za 2012 rok

  3. Udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak

  4. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu

  5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2012 roku

  6. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię ¼ udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Głogowskiej

Przeczytano: 2149 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl